• 2. Odborno-prezentačný kozmetický kongres Les Nouvelles Esthétiques & Spa